Inženýrská a projektová činnost

Ing. Dušan Fűrbacher

 • Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) pod číslem 0008881
 • Dosažené certifikáty odbornosti udělené ČKAIT za období 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015

Projekční činnost

 • Příprava zakázky
 • Dokumentace studie
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby
 • Projekt interiéru

Inženýrská činnost ve stavebnictví

 • UPI-územně plánovací informace
 • územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • povolení stavby do užívání
 • jiná nutná povolení

Realizace staveb

 • vedení a řízení stavby
 • stavbyvedoucí (platné oprávnění)

Prohlédněte si zrealizované projekty